Lưu trữ Danh mục: Giải pháp

GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO ĐƠN VỊ , DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Chuyển đổi số là gì ? Chuyển đổi số (tiếng Anh: Digital Transformation – viết tắt là DX) Về ngữ nghĩa, ta có thể hiểu : Định nghĩa chuyển đổi số từ một số tổ chức đơn vị lớn : Các khía cạnh chính của chuyển đổi số bao gồm: Tại sao doanh nghiệp cần thực hiện […]

viVietnamese