Hiển thị 1–9 của 37 kết quả

Phần mềm ảo hóa

Astroburn Lite

Hãng Disc Soft Ltd
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Thuê bao
Trạng thái hàng Còn hàng

Phần mềm ảo hóa

Citrix DaaS Advanced Plus

Hãng Citrix
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Thuê bao
Cài đặt hệ thống Máy chủ
Trạng thái hàng Còn hàng

Phần mềm ảo hóa

Citrix DaaS Premium

Hãng Citrix
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Thuê bao
Cài đặt hệ thống Máy chủ
Trạng thái hàng Còn hàng

Phần mềm ảo hóa

Citrix DaaS Premium Plus

Hãng Citrix
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Thuê bao
Cài đặt hệ thống Máy chủ
Trạng thái hàng Còn hàng

Phần mềm ảo hóa

Citrix DaaS Standard

Hãng Citrix
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Thuê bao
Cài đặt hệ thống Máy chủ
Trạng thái hàng Còn hàng

Phần mềm ảo hóa

Citrix Hypervisor

Hãng Citrix
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Thuê bao
Cài đặt hệ thống Máy chủ
Trạng thái hàng Còn hàng

Phần mềm ảo hóa

DAEMON Tools for Mac

Hãng Disc Soft Ltd
Hình thức cấp phép Perpetual
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Vĩnh viễn
Trạng thái hàng Còn hàng

Phần mềm ảo hóa

DAEMON Tools iSCSI Target

Hãng Disc Soft Ltd
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Thuê bao
Trạng thái hàng Còn hàng

Phần mềm ảo hóa

DAEMON Tools Lite

Hãng Disc Soft Ltd
Hình thức cấp phép Perpetual
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Vĩnh viễn
Trạng thái hàng Còn hàng

viVietnamese