Hiển thị 1–9 của 607 kết quả

Phần mềm PDF

Abbyy Finereader Enterprise

Hãng ABBYY
Product Line ABBYY FineReader
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng Enterprise
Loại hình đăng ký Thuê bao
Trạng thái hàng Còn hàng

Hãng ABBYY
Product Line ABBYY FineReader
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng Enterprise
Loại hình đăng ký Thuê bao
Cài đặt hệ thống Máy trạm
Trạng thái hàng Còn hàng

Hãng ABBYY
Product Line ABBYY FineReader
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Thuê bao
Cài đặt hệ thống Máy trạm
Trạng thái hàng Còn hàng

Hãng ABBYY
Product Line ABBYY FineReader
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Thuê bao
Trạng thái hàng Còn hàng

Phần mềm PDF

ABBYY Finereader Server

Hãng ABBYY
Product Line ABBYY FineReader
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Thuê bao
Trạng thái hàng Còn hàng

Phần mềm Office

Access LTSC 2021

Hãng Microsoft
Product Line Microsoft Access
Hình thức cấp phép CSP
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Vĩnh viễn
Cài đặt hệ thống Máy trạm
Trạng thái hàng Còn hàng

Phần mềm PDF

ActivePDF Compressor

Hãng ActivePDF
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Vĩnh viễn
Trạng thái hàng Còn hàng

Phần mềm PDF

ActivePDF DocConverter

Hãng ActivePDF
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Vĩnh viễn
Trạng thái hàng Còn hàng

Phần mềm PDF

ActivePDF Meridian

Hãng ActivePDF
Hình thức cấp phép License
Phân khúc khách hàng SMB
Loại hình đăng ký Vĩnh viễn
Trạng thái hàng Còn hàng

viVietnamese