System software There is 1 product.

  • Phần mềm ảo hóa được phát triển bởi VMware, Inc. Nó là một phiên bản miễn phí của VMware Workstation, cung cấp khả năng tạo và quản lý máy ảo trên máy tính cá nhân hoặc máy tính xách tay của bạn. VMware Workstation 16 Player cho phép bạn chạy các hệ điều hành và ứng dụng khác nhau trên các máy ảo, giúp bạn thử nghiệm phần mềm, phát triển ứng dụng, và thực...

Showing 1 - 1 of 1 item