Business management, CRM / ERP There are 10 products.

  • Bản quyền phần mềm MYOB Exo. Các giải pháp ERP và HRM mạnh mẽ, linh hoạt tại chỗ, để xây dựng toàn bộ giải pháp quản lý doanh nghiệp đáp ứng tất cả các nhu cầu kinh doanh cá nhân của bạn.

  • Bản quyền phần mềm MYOB Greentree. Giải pháp ERP mạnh mẽ và trực quan, làm cho việc quản lý một doanh nghiệp phức tạp đơn giản hơn.

  • Bản quyền phần mềm SAP ERP and Digital Core. Là lõi số cho phép các doanh nghiệp tích hợp các quy trình kinh doanh thế hệ tiếp theo chức năng xuyên suốt để các công ty có thể trở nên thông minh.

  • ACMP Inventory là giải pháp kiểm kê dữ liệu phần cứng và hệ điều hành. Đồng thời, ACMP Inventory là cơ sở cho các giải pháp mô-đun ACMP Desktop Automation (quản lý khách hàng), quản lý giấy phép, Security Detective (kiểm soát chống vi-rút) và bộ phận trợ giúp (quản lý vé). Khoảng không quảng cáo là nền tảng để quản lý điểm cuối thành công với ACMP.

  • ACMP Managed Software là một dịch vụ quản lý phần mềm của Aagon, cho phép các doanh nghiệp quản lý các phần mềm và các gói phần mềm khác được cài đặt trên các thiết bị đầu cuối của họ

  • ACMP License management là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp các doanh nghiệp quản lý các giấy phép phần mềm được cài đặt trên các thiết bị đầu cuối của họ.

  • ACMP Defender Management hỗ trợ tất cả các phiên bản của Microsoft Defender Antivirus, bao gồm phiên bản đám mây và phiên bản tại chỗ. Mô-đun này có thể được triển khai trên các thiết bị đầu cuối Windows, macOS, và Linux.

Showing 1 - 10 of 10 items