Bộ xử lý khảo sát tốc độ

Một chương trình dễ học và dễ sử dụng để xử lý bằng máy ảnh các vật liệu đo hiện trường và giải quyết các vấn đề trắc địa khác nhau. Giao diện được tối ưu hóa cho năng suất lao động cao và giảm thiểu hoạt động

.

viVietnamese