Lãnh đạo Aros

Chương trình ước tính AROS Leader được thiết kế để biên soạn, tính toán và xác minh dự án, ước tính hợp nhất và địa phương cho các dự án xây dựng. Nguyên tắc mà chương trình ước tính “AROS Leader” được thiết kế là sự đơn giản

, ngắn gọn và logic.

Danh mục: Từ khóa:
viVietnamese