New Magento Commerce (Pro) View larger

Magento Commerce (Pro)

New product

Magento Commerce có nguồn gốc từ Magento Open Source và có cùng các file cốt lõi. Đây là phiên bản trả phí với nhiều tính năng và chức năng tốt hơn, chủ yếu bao gồm dịch vụ hosting cho người dùng là doanh nghiệp lớn. Nhóm Magento đã phát triển Magento Commerce bằng cách hợp tác với người dùng và bên thứ 3.

More details

Magento Commerce có nguồn gốc từ Magento Open Source và có cùng các file cốt lõi. Đây là phiên bản trả phí với nhiều tính năng và chức năng tốt hơn, chủ yếu bao gồm dịch vụ hosting cho người dùng là doanh nghiệp lớn. Nhóm Magento đã phát triển Magento Commerce bằng cách hợp tác với người dùng và bên thứ 3.