New SysTools Access Password Recovery View larger

SysTools Access Password Recovery

New product

SysTools Access Password Recovery là phần mềm lấy lại mật khẩu Access. Nó cho phép người dùng lấy lại mật khẩu file access. Đồng thời, hỗ trợ sao chép password sau khi khôi phục, sử dụng nhiều ngôn ngữ khác nhau, giúp lấy lại cả các mất khẩu bị xóa do vô tình, các mật khẩu có độ khó cao. [LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC GIÁ TỐT NHẤT]