New Crystal Office Systems Winlock Standard View larger

Crystal Office Systems Winlock Standard

New product

Phần mềm Winlock của Crystal Office Systems là một giải pháp bảo mật toàn diện cho những máy tính cá nhân hoặc máy tính truy cập công khai cũng như các máy trạm văn phòng. Đây là một chương trình giúp đảm bảo rằng chỉ những người được ủy quyền mới có thể truy cập các thông tin nhạy cảm trên máy tính của bạn.