Каталог

Включены фильтры:
  Наличие
  Состояние
  NEW PRODUCTS
  Has no content to show!

  Microsoft There is 1 product.

  • ▶️ Windows Server 2019 sử dụng nền tảng của Windows Server 2016. Sản phẩm máy chủ mới là bản phát hành Long-Term Servicing Channel (LTSC) sẽ có sẵn dưới dạng tùy chọn cài đặt PC.▶️ Sản phẩm có cùng một mô hình cấp phép như Windows Server 2016 nhưng Microsoft lưu ý rằng công ty có khả năng tăng giá cho Windows Client Access Licensing (CAL).

  Showing 1 - 1 of 1 item